Bedreigde iiwi

Deze compilatie van teksten is van © Hawai'i Natural Heritage Program (Hawaii natuurlijke habitat programma) uit 1996 (Vertaling 2002 door Michel). Het mag niet vermenigvuldigd worden zonder voorafgaande toestemming en broncitatie.

Omschrijving: 'I'iwi zijn robijn gekleurde vogels met zwarte vleugels en staart. Secundaire veren van de vleugels zijn wit. De snavel van de 'I'iwi is lang en gekromd. Zowel de snavel als de poten zijn zalm-kleurig. Lengte van de 'I'iwi inclusief staart is ongeveer 14 centimeter. De mannetjes en vrouwtjesvogels zijn identiek.
De lichamen van 'I'iwi-jongen zijn geel groen gespikkeld met zwarte plekken. De rode verenkleur van de volwassen dieren ontstaat het eerst op de kop en borst. (Berger 1981, Pratt et al. 1987, Hawaii Audubon Society 1989).


Verspreiding: 'I'iwi's zijn endemisch op de Hawaii-eilanden. Dit betekent dat ze alleen dáár voorkomen. Deze soort hongingkruiper is redelijk normaal op de eilanden Kaua'i, Maui en Hawai'i, maar 'I'iwi's zijn zeldzaam op O'ahu en Moloka'i en inmiddels uitgestorven op Lana'i (Berger 1981, Hawaii Audubon Society 1989).

Ecologie: 'I'iwi's zijn het wijdst verspreid in de (semi) regenwouden van hawaii. Hoewel sommige 'I'iwi's nectar halen uit de bloemen van de 'ohi'a-bomen (waar ze ook nestelen: zie verderop) is de lange kromme snavel een adaptatie om nectar te kunnen zuigen uit de pijpvormige bloemen van verschillende Lobeliaden, zoals de 'ohawai. Ook voeden 'I'iwi's zich met kleine insekten. (Berger 1981, Scott et al. 1986).

Reproductie: 'I'iwi's bouwen nesten van twijgen, bladeren en mos. De nesten worden voornamelijk hoog in een 'ohi'a-boom gebouwd. Nestelen vindt plaats gedurende Februari tot September. (Berger 1981, Hawaii Audubon Society 1989).

Evolutie: De I'iwi is een van de meer dan 50 soorten van de Hawaii-honingkruiper (Vink) die is geëvolueerd uit een gezamelijke voorouder die miljoenen jaren geleden op Hawaii is terechtgekomen.


Mantel vogel: In de vroegere Hawaiische geschiedenis, werden de rode veren van de Apapane vogels en de I'iwi vaak geplukt. Ze werden gebruikt in veren mantels, tooien en helmen van de Hawaiische koningen en priesters. De vogels werden gevangen door een stamexpert, de 'Poe hahai manu'. Die maakte een lijmachtige pasta van het sap van de Hawaiische broodboom, smeerde dit op boomtakken en ving de vogels dan met netten of met de hand. Slechts een aantal veren werd geplukt, en als de vogel te klein was om op te eten, werd ze weer vrijgelaten zodat de veren weer konden groeien. De I'iwi is niet erg bang en sommige Hawaiische legendes vertellen dat de vogeljagers een bos bloemen in hun hand hielden en de vogel's snavel pakten als ze kwamen om te eten.


I'iwi's behouden: De O'ahu and Moloka'i populaties van 'I'iwi's staan op de lijst van bedreigde diersoorten van de Hawaii Division of Forestry and Wildlife (DLNR 1990) en worden onder de wet beschermd. (H.R.S. 195-D). Het Nature Conservancy op Moloka'i wil zoveel mogelijk de inheemse Hawaiische vogels beschermen. De vogels worden voornamelijk bedreigt door kap van de bossen waarin ze leven voor landbouw en het weg grazen van hun leefgebied door geiten en varkens. Het probleem bij varkens is voornamelijk het wroeten in de aarde, waardoor grondwater omhoog komt. In deze stilstaande poelen water leven muggen die malaria verspreiden, waardoor veel inheemse vogels sterven. Het Nature Conservancy heeft gebieden omheind om de varkens en geitenstand daar te verminderen.